Minn Kota moottorin tarkastus ja perushuolto

Potkurin ja moottorin alaosan tarkastus

Tarkasta potkurin kunto. Potkuri on hyvä vaihtaa jos se on vaurioitunut esimerkiksi pohjakosketuksessa. Halkeamat, puuttuvat palaset tai tärinä ovat merkkejä huonokuntoisesta potkurista.  

Poista potkuri ja tarkasta onko sen alle kertynyt vesikasveja tai siimaa. Tarkasta myös sokkatapin kunto ja potkuriakselin stefat. 

Katso lisätietoja "potkurin valinta ja vaihto" ohjeista.

Kaukosäädin

Keulamoottorin kaukosäädin toimii mallista riippuen paristoilla tai akulla. Paristot on hyvä poistaa talven ajaksi ja uusia keväällä ennen käyttöönottoa. Vanhat paristot saattavat vuotaa paristokotelon sisään ja aiheuttaa vaurioita. Tarkasta ja uusi tarvittaessa myös paristokotelon tiivisteet  tai kansi

iPilot Link mallin kaukosäätimiin on saatavilla akkuja (vanhempi malli ja uudempi BT malli) sekä USB latauskaapeleita.

Huuhtelu

Huuhtele moottori puhtaalla vedellä aina kun moottoria on käytetty merivedessä tai siihen on kertynyt hiekkaa tai tiesuolaa kuljetuksen yhteydessä. Myös Itämeren suolapitoisuudella suolaa voi kertyä suuria määriä toistuvan kastumisen/haihtumisen seurauksena. Älä käytä huuhtelussa painepesuria suurella paineella.

Akku, kaapelit ja liittimet

Usein moottorin toimintahäiriöt johtuvat alhaisesta jännitteestä tai virtakatkoista. Tarkasta akun kunto mittaamalla jännite yleismittarilla tai muulla soveltuvalla mittarilla. Akkujännitteen pitäisi olla noin 12V (tai 24V tai 36V) myös kuormitettuna.  Tarkasta kaapeleiden ja liitosten kunto. Hyvä merkki vauriosta tai väärästä mitoituksesta on kuumeneva kaapeli tai liitos.

Terrova ja Riptide Terrova

Irrota moottorin sivumuovit ja tarkasta kaipaako kippimekanismi rasvausta. Käytä metalliosien rasvaukseen merivettä kestävää rasvaa. Rasvaa myös kääntömoottorin etureunassa sijaitsevan kipinlukitustapin päät. Tarkasta moottorituen mekanismi ja nostokevennin(BT malleissa).

Ulterra

Tarkasta ja säädä trimmin hihnan kireys. Rasvaa merivettä kestävällä rasvalla kipinlukitustapin päät ja kippiruuvi. Tarkemmat ohjeet huoltotoimenpiteille löytyy Ulterran käyttöohjeesta. Testaa että magneettianturien jousella palautuvat mekanismit toimivat sujuvasti. Kippauksen ala-asennon tunnistin sijaitsee oikeanpuoleisen moottorituen alla ja telakointi-asennon tunnistin vasemmanpuoleisen moottorituen päällä.

Shopping Cart